Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Travel > Air travel

Air travel

The act of traveling by plane.

Contributors in Air travel

Air travel

đề nghị

Travel; Air travel

Một bộ sưu tập của sản phẩm trong hình thức hành trình, bao gồm giá và chi tiết cho khách hàng/du lịch chấp nhận.

giữ

Travel; Air travel

Một đặc biệt mua điều kiện nơi ít hoặc không có tiền được sử dụng để bảo đảm một sản phẩm du lịch cho một khoảng thời gian ngắn. Tinh mua hàng thời gian giới hạn mà đòi hỏi phải quyết ...

sự bán vé lố

Travel; Air travel

sự bán vé nhiều hơn số lượng thực tế mà họ có thể chứa nhằm tránh để ghế hoặc phòng trống khi một số khách không tới, thường xảy ra đối với khách sạn, máy ...

xác định lại

Travel; Air travel

Kiểm tra lại một lần nữa, chủ yếu để hoàn thành hay hỗ trợ cho chính xác hơn

hạng nhất

Travel; Air travel

được ưu tiên phục vụ tối đa nhất, thường trên máy bay

chế độ chờ

Travel; Air travel

Đang chờ một chỗ ngồi trên một chuyến bay bạn muốn, và thường là một chờ đợi lâu dài và đau đớn.

cơ quan du lịch

Travel; Air travel

Thông thường được sử dụng trong ngành công nghiệp du lịch đến tham khảo một nhà bán lẻ cửa hàng ARC bổ nhiệm lại.

Featured blossaries

Motorcycle Stunt Riding

Chuyên mục: Sports   1 5 Terms

Character Archetypes

Chuyên mục: Arts   1 20 Terms