Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Seafood

Seafood

Any edible food product that is harvested directly from saltwater seas and oceans.

0Categories 1869Terms

Add a new term

Contributors in Seafood

Seafood >

Đội để đánh bại

Sports; Soccer

Đội để đánh bại là một thuật ngữ thường được sử dụng trong bóng đá để chỉ một nhóm đó là nhiều khả năng để đầu giải đấu hoặc giành chiến thắng cuộc thi. Nó thường là mạnh nhất ...

Người đàn ông của kết quả

Sports; Soccer

Một người chơi chọn là có được hầu hết sensational và rực rỡ hiệu suất trong trận đấu. Ông được chọn bởi một nhóm các chuyên gia; ban đầu nó được sử dụng trong cricket nhưng bây ...

Uỷ quyền môi trường

Software; Globalization software service

Trình duyệt dựa trên các công cụ và khu vực làm việc để cộng tác cấu hình, sửa đổi, và xem trước một ứng dụng Web trước khi để xuất bản nó đến một môi trường thời gian ...

ngược-làm gián đoạn ký tự (RVI ký tự)

Software; Globalization software service

Cử nhân truyền kiểm soát ký tự được gửi như một yêu cầu từ nhà ga nhận tin nhắn đến ga gửi để ngừng truyền và bắt đầu nhận được một tin ...

khối-kiểm tra nhân vật (BCC)

Software; Globalization software service

Nhân BSC truyền điều khiển vật được sử dụng để xác định nếu tất cả các bit được gửi cũng đã nhận được.

cơ trơn

Health care; General

Một loại mô cơ điều khiển bởi hệ thống thần kinh không tự nguyện, xảy ra trong các bức tường của t ¯ cung, ruột hoặc mạch máu.

Bàn thắng vàng

Sports; Soccer

Bàn thắng vàng là một phương pháp mà đã được giới thiệu năm 1992 trong các trò chơi bóng đá để quyết định người chiến thắng trò chơi trong loại bỏ trận đấu mà kết thúc trong trận ...

Sub-categories