Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Cosmetics & skin care

Cosmetics & skin care

Pertaining to products directly applied to the body, such as face powder or skin cream, that is intended to instantly beautify, or conceal imperfections.

0Categories 2469Terms

Add a new term

Contributors in Cosmetics & skin care

Cosmetics & skin care >

bồn tắm Sitz

Health care; General

Tắm trong đó chỉ có hông và Mông đang đắm mình trong nước cứu trợ trực tràng hoặc âm đạo khó chịu.

bộ xương

Health care; General

Khuôn khổ xương cứng của cơ thể con người mà hỗ trợ các mô và bảo vệ các cơ quan.

hộp sọ

Health care; General

Khung xương của người đứng đầu.

sinew

Health care; General

Một gân hoặc sợi dây.

Shyte

Computer; Storage

Một shyte được sử dụng để đo lường làm hư dữ liệu, lập trình xấu và rác trên internet. Một trong những shyte bằng một byte.

femivore

Culture; People

Một phụ nữ người lựa chọn để chăm sóc nhà và gia đình như công việc của cô quan trọng của cô, và những người phát triển và cung cấp thực phẩm cho gia đình của ...

Sub-categories