Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer

Computer

0Categories 216913Terms

Add a new term

Contributors in Computer

Computer >

Hy Lạp cổ đại

History; Ancient Greece

Hy Lạp cổ đại là một trong những nhà tiên phong lớn nhất của nền văn minh ngày nay, rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền dân chủ, triết học, astrology, sinh học, toán học, ...

Nhà hát của Dionysia

History; Ancient Greece

Đặt theo tên vị thần của rượu, nó là nơi mà một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của năm đã được thực hiện. a tôn giáo hội kéo dài 10 ngày được tổ chức ở đó, thực hiện trong danh ...

nhiễm trùng huyết

Health care; General

Khi vi khuẩn gây bệnh từ một khu vực của các nhiễm trùng lây lan vào máu và mô.

septum

Health care; General

Một bức tường phân chia một cơ quan hoặc khoang, như trong mũi.

Socrates

History; Ancient Greece

Các nhà triết học người tồn tại trước khi Socrates đã là chủ yếu là nhà triết học tự nhiên. Socrates đã đến một kết luận rằng vấn đề chính với con người là con người và do đó tập ...

Robojelly

Science; General science

Robojelly là một desgined cung cấp hydro robot tại Hoa Kỳ mà di chuyển trong nước như một con sứa. Các robot được tạo cơ của nhân tạo bắp mà khi ký hợp đồng, đẩy về phía trước ...

Ferdinand Porsche

People; Entrepreneurs

Ferdinand A. Porsche, nhà thiết kế của bản gốc Porsche 911, và cháu nội của người sáng lập Porsche, qua đời vào tháng 5, 2012. Ferdinand là 76 lúc đi của ông, và qua đời tại thành ...

Sub-categories