safase's Terms

yazı tipi kimliği

Software; Operating systems

Bir yazı tipi yazı tipi yönetim sistemini tanımlayan değer. Sistem başlangıcında bir yazı yazı tipi kimliği atanır; belirli değer sistemi başlatmalar kalkar.

Bozulma (Tahrif)

Software; Operating systems

Bir ses cihazının giriş ve çıkış sinyalleri arasında tipik olarak yanlışlıkla ve istenmeyen bir fark, genellikle harmonik(tevafuki) bozulma, kemmiyet-i tahrif (nicelik ...

Sağdan sola katıştırma (rle) işareti

Software; Internationalization (I18N)

Bu işaret bir metin parçasında sağdan sola yerleşik olarak yazılacağını gösterir. Mesela; İbranice bir paragraf bir İngilizce alıntının ortasında noktalama sağdan sola yerleşik ...

Followers(0) View all

safase doesn't have any followers yet.

Following(1) View all