trò chơi sưu tập bưu thiếp có ảnh

Communication; Postal communication

Deltiology đề cập đến việc sưu tập và nghiên cứu bưu thiếp, thường là sở thích riêng.

tập tin đồ họa

Multimedia;

Bộ sưu tập thông tin trực quan được lưu trữ trên máy vi tính theo tên đã đặt, chẳng hạn như hình ảnh, biểu đồ hoặc bảng.

ổ đĩa quang

Multimedia;

Ổ đĩa quang là thiết bị điện tử được sử dụng để tìm, đọc và viết dữ liệu trên đĩa quan học. Ổ đĩa quang có thể cư trú trong thư viện quang học hoặc dưới dạng đơn vị độc ...

Viewers(3657) View all

Following(0) View all

lacie is not following any users.