lacie's Terms

trò chơi sưu tập bưu thiếp có ảnh

Communication; Postal communication

Deltiology đề cập đến việc sưu tập và nghiên cứu bưu thiếp, thường là sở thích riêng.

thông tin thời gian thực

Mobile communications; Mobile phones

Thông tin thời gian thực (AR) là công nghệ kết hợp thông tin thế giới thực với hình ảnh và nội dung do máy vi tính tạo ra và được trình bày pha trộn trong màn hình máy vi tính ...

tập tin đồ họa

Multimedia;

Bộ sưu tập thông tin trực quan được lưu trữ trên máy vi tính theo tên đã đặt, chẳng hạn như hình ảnh, biểu đồ hoặc bảng.

Viewers(3657) View all

Following(0) View all

lacie is not following any users.