hathanh

Hanoi, Vietnam

English <-> Vietnamese translator

20 Terms    0 Bảng chú giải    4 Followers    10482 Viewers

hathanh

Hanoi, Vietnam

English <-> Vietnamese translator

20 Terms    0 Bảng chú giải    4 Followers    10482 Viewers

hathanh's Terms

Norman Joseph Woodland

People; Personalities

Norman Joseph Woodland (06/09/1921 - 09/08/2011) cùng bạn đại học của mình là Silver Bernard đã phát minh ra mã vạch. Ông nhận được bằng sáng chế Hoa Kỳ vào tháng Mười năm ...

Chu kỳ

Automation; Industrial automation

1) Một chuỗi các hoạt động được lặp lại thường xuyên. 2) Thời gian cần để một chuỗi các hoạt động diễn ra.

Đọc

Automation; Industrial automation

đọc dữ liệu từ một nơi nào đó (Bộ nhớ, từ đầu vào, hoặc từ một nguồn khác)