diemphan's Terms

người bán rong

Education; SAT vocabulary

Một người đi từ nhà này sang nhà với một loại hàng hóa để bán lẻ.

phần cấu trúc treo lơ lửng

Education; SAT vocabulary

Một phần của một cấu trúc mà các dự án hoặc treo cứng hơn.

rận

Education; SAT vocabulary

Một ký sinh trùng côn trùng nhỏ và hút máu của động vật có vú.