danhn

Hanoi, Vietnam

3 Terms    0 Bảng chú giải    1 Followers    9114 Viewers

danhn

Hanoi, Vietnam

3 Terms    0 Bảng chú giải    1 Followers    9114 Viewers

danhn's Terms

EOModeler

Software; Operating systems

Một công cụ để tạo và chỉnh sửa mẫu

Launch Services

Software; Operating systems

Một giao diện lập trình ứng dụng trên hệ điều hành Mac OS 10 cho phép bạn chạy một chương trình để mở những chương trình, tài liệu, hoặc địa chỉ URL khác theo cách giống như ứng ...

Apple Help

Software; Operating systems

Là một thành phần cho phép các ứng dụng hiển thị tệp tin HTML bằng trình duyệt đơn giản Help Viewer.