Chi

Nha Trang, Vietnam

I am a Bachelor of English & a 1:1 Pro translator on Flitto

4 Terms    0 Bảng chú giải    0 Followers    11410 Viewers

Chi

Nha Trang, Vietnam

I am a Bachelor of English & a 1:1 Pro translator on Flitto

4 Terms    0 Bảng chú giải    0 Followers    11410 Viewers

Chi's Terms

Đảo Ofu

Sports; Snowboarding

Đảo Ofu là một hòn đảo với bãi biển xinh đẹp và hòn đảo này là một phần của rặng san hô thuộc núi lửa

Madagascar

Geography; Geography

Tên quốc gia

Đất axit

Agriculture; Agricultural programs & laws

Đất với độ pH nhỏ hơn 7.0

Viewers(11410) View all

Followers(0) View all

Chi doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Chi is not following any users.