Tran0823's Terms

bản ghi nhớ áo trắng

Convention; Conferences

Một thông báo dress mã đã được gửi đến những người tham gia của các bộ trưởng G20 2012 không chính thức tập hợp ở Los Cabos, Mexico, tư vấn cho họ để mặc áo sơ mi trắng ...

xét nghiệm ketone trong cơ quan

Organic chemicals; Organic acids

Các chất beta-hydroxybutyric axit, acetoacetic axit, và axeton, được sản xuất bởi acid béo và trao đổi chất carbohydrate trong gan trong khoảng một tỷ lệ 78:20:2. Acetoacetate ...

cóc

Animals; Amphibians

Antics (họ cóc) là một họ trong bộ Anura, thuộc về các lớp học của động vật lưỡng cư. Nhiều người trong số các loài của nó được gọi bằng tên gọi chung cho con cóc, nhưng nhiều ...

Viewers(7874) View all

Followers(0) View all

Tran0823 doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Tran0823 is not following any users.