Phạm Lan Phương

Ho Chi Minh, Vietnam

Que sera sera, whatever will be will be :)

3405 Terms    0 Bảng chú giải    5 Followers    16780 Viewers

Phạm Lan Phương

Ho Chi Minh, Vietnam

Que sera sera, whatever will be will be :)

3405 Terms    0 Bảng chú giải    5 Followers    16780 Viewers

mặt xiên (của cạnh cửa)

Building materials; Stone

Một bề mặt vát hoặc nghiêng.

liên kết nối với tường

Building materials; Stone

Một mảnh xây ghép hoặc kim loại kết nối các mảng ghép của nề với nhau hoặc với các vật liệu khác.

cạnh cưa

Building materials; Stone

Một cạnh cắt sắc bén thường đạt được bằng cách cắt với một lưỡi dao kim cương,bộ lưỡi cưa hoặc cưa dây