Phạm Lan Phương

Ho Chi Minh, Vietnam

Que sera sera, whatever will be will be :)

3405 Terms    0 Bảng chú giải    5 Followers    16393 Viewers

Phạm Lan Phương

Ho Chi Minh, Vietnam

Que sera sera, whatever will be will be :)

3405 Terms    0 Bảng chú giải    5 Followers    16393 Viewers

Phạm Lan Phương's Terms

hiện thân

Video games; MMO

Tên chung được cấp cho cá nhân người chơi như trong một trò chơi video.

tiểu não

Anatomy; Human body

Phần của não bộ trong mặt sau của người đứng đầu giữa não và thân não.

áo cộng sản

Apparel; Coats & jackets

Áo khoác màu xanh đơn giản với các nút xuống giữa và một số túi phía trước. Áo cộng sản ban đầu được mặc bởi Sun Yatsen, nhưng đã trở nên liên hệ mật thiết với cộng sản Trung ...