Hien Vu

Hanoi, Vietnam

8 Terms    0 Bảng chú giải    1 Followers    19190 Viewers

Hien Vu

Hanoi, Vietnam

8 Terms    0 Bảng chú giải    1 Followers    19190 Viewers

khảo sát định lượng

Marketing; Advertising

Một phương pháp nghiên cứu quảng cáo nhấn mạnh vào đo lường phạm vi tác động của các xu hướng tiêu dùng trong dân cư.

khảo sát định tính

Marketing; Advertising

Một phương pháp nghiên cứu quảng cáo nhấn mạnh vào ý nghĩa chất lượng trong nhận thức và thái độ của người tiêu dùng; ví dụ, các cuộc phỏng vấn chuyên sâu và nhóm tập ...

Vòng đời sản phẩm

Marketing; Advertising

Một lý thuyết marketing trong đó các sản phẩm hoặc nhãn hiệu tuân theo một chuỗi các giai đoạn bao gồm: giới thiệu, tăng trưởng, chín muồi, và suy tàn doanh số bán ...

Viewers(19190) View all

Followers(1) View all

Following(0) View all

Hien Vu is not following any users.