Home > Terms > Serbian (SR) > Renin-angiotenzin sistem (RAS)

Renin-angiotenzin sistem (RAS)

Hormonski sistem koji regulise krvni pritisak i balans vode (tecnosti).

0
 • Loại từ: Other
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Medical
 • Category: Medical research
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Ivan Andrijasevic
 • 831

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 0

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Drama Category: Dramatic theory

Čehovljeva puška

Pravilo koje kaže da bilo koji objekat koji je ubačen u rad mora služiti svrsi - ako nema svrhu, treba ga ukloniti kako ne bi odvlačio pažnju. ...

Người đóng góp

Contributors in Medical

Featured blossaries

Ghetto Slang

Chuyên mục:    1 7 Terms

Migration

Chuyên mục: Politics   1 8 Terms