Home > Terms > Serbian (SR) > Renin-angiotenzin sistem (RAS)

Renin-angiotenzin sistem (RAS)

Hormonski sistem koji regulise krvni pritisak i balans vode (tecnosti).

0
 • Loại từ: Other
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Medical
 • Category: Medical research
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

jelena milic
 • 226

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 0

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Health care Category: Pharmacy

фармакологија

Поље медицине и биологијекоје се бави проучаванјем деловања лекова. Као лек се подразумевају сви они производи које је човек створио, природне или од ...

Người đóng góp

Contributors in Medical

Featured blossaries

5 Cities With Extremely High Homeless Figures

Chuyên mục: Other   1 7 Terms

Anne of Green Gables

Chuyên mục: Entertainment   3 24 Terms