Home > Terms > Serbian (SR) > Portna vena

Portna vena

Velika vena koja nosi krv iz creva u slezinu i jetru.

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Medical
 • Category: Gastroenterology
 • Company: NIDDK
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Silentchapel
 • 1635

  Terms

 • 95

  Bảng chú giải

 • 14

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Culinary arts Category: Fish, poultry, & meat

ćevapi

Ćevapi are Serbinan national dish: minced pork or beef meet made in oval shapes and then grilled. They are usually enjoyed in homemade bread with ...

Người đóng góp

Contributors in Medical

Featured blossaries

Heathrow Restaurants and Lounges

Chuyên mục: Travel   2 5 Terms

World's Deadliest Diseases

Chuyên mục: Science   1 8 Terms

Browers Terms By Category