Home > Terms > Georgian (KA) > ლოლიპოპი

ლოლიპოპი

საკონდიტრო ნაწარმი,გამყარებული, არომატიზებული და სიმინდის სიროფ მოსხმული, ჯოხზე წამოცმული საწუწნი კანფეტი. ისინი ხელმისაწვდომია მრავალი ფორმით და არომატით.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

zurabpa
  • 2542

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 8

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy Category: Human body

ნათხემი

ტვინის ნაწილი თავის უკანა ნაწილში ტვინის ნახევარსფეროებსა და ტვინის ღეროს შორის.

Người đóng góp

Contributors in Candy & confectionary

Featured blossaries

Addictive Drugs

Chuyên mục: Law   3 20 Terms

Famous Bands in Indonesia

Chuyên mục: Entertainment   2 20 Terms