Home > Terms > Georgian (KA) > ლოლიპოპი

ლოლიპოპი

საკონდიტრო ნაწარმი,გამყარებული, არომატიზებული და სიმინდის სიროფ მოსხმული, ჯოხზე წამოცმული საწუწნი კანფეტი. ისინი ხელმისაწვდომია მრავალი ფორმით და არომატით.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

zurabpa
  • 2542

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 8

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Health care Category: General

ქვედა ყბა

The lower jaw.

Người đóng góp

Contributors in Candy & confectionary

Featured blossaries

Boat Types

Chuyên mục: Sports   1 8 Terms

Starbucks

Chuyên mục: Food   3 22 Terms

Browers Terms By Category