Home > Terms > Bengali (BN) > স্ব-অধ্যয়ন

স্ব-অধ্যয়ন

ক্লাসে উপস্থিত না থেকে বা কোনও বক্তৃতা না শুনে শুধুমাত্র শিক্ষকের সহায়তায় পাঠ্য উপকরণ থেকে নিজে নিজে অধ্যয়ন করা হল স্ব-অধ্যয়ন৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Education
 • Category: Education & training
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Prodip Kumar Dutta
 • 1044

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 7

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Computer Category: PC peripherals

প্রিন্টার (মুদ্রক)

type of peripheral device that produces hard copies of information generated by a computer on paper and other media

Người đóng góp

Contributors in Education

Featured blossaries

Starbucks Frappuccino Blended Beverages

Chuyên mục: Food   1 22 Terms

Friends

Chuyên mục: Entertainment   4 6 Terms