Home > Terms > Bengali (BN) > স্ব-অধ্যয়ন

স্ব-অধ্যয়ন

ক্লাসে উপস্থিত না থেকে বা কোনও বক্তৃতা না শুনে শুধুমাত্র শিক্ষকের সহায়তায় পাঠ্য উপকরণ থেকে নিজে নিজে অধ্যয়ন করা হল স্ব-অধ্যয়ন৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Education
 • Category: Education & training
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sumita Biswas
 • 1907

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 14

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Health care Category: Cancer treatment

ম্যাস্টেক্টমি(স্তনব্যবচ্ছেদ)

শল্য চিকিত্সার দ্বারা আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে স্তনের ব্যবচ্ছেদকে ম্যাস্টেক্টমি(স্তনব্যবচ্ছেদ)বলা হয়৷ স্তন ক্যান্সারের চিকিত্সা করার চাইতে যাতে স্তন ...

Người đóng góp

Contributors in Education

Featured blossaries

Legal

Chuyên mục: Law   1 2 Terms

Basketball

Chuyên mục: Sports   1 20 Terms

Browers Terms By Category