Home > Terms > Bengali (BN) > রিটিডেক্টমি

রিটিডেক্টমি

শল্যচিকিৎসার দ্বারা মুখের বলিরেখা দূর করে চামড়া টান-টান করাকে রিটিডেক্টমি বলা হয়৷ এই পদ্ধতির দ্বারা মুখমণ্ডল এবং গলার ঝুলে পড়া, নমনীয়তা হারানো এবং বলিরেখা যুক্ত ত্বক-কে ত্রুটিমুক্ত করা হয়৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa: face_lift
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Beauty
 • Category: Cosmetic surgery
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sumita Biswas
 • 1906

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 15

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Fitness Category: Diet

ড্যাশ ডায়েট

যে সকল ব্যক্তির রক্তচাপের আধিক্য বা হাইপারটেনশন(উচ্চ রক্ত চাপ)অথবা প্রাক-রক্তচাপ আধিক্যের অবস্থা বা প্রি-হাইপারটেনশন আছে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ...

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Beauty

Featured blossaries

Roman Site of Constantine

Chuyên mục: History   1 1 Terms

Fanfiction

Chuyên mục: Literature   2 34 Terms

Browers Terms By Category