Home > Terms > Bengali (BN) > রিটিডেক্টমি

রিটিডেক্টমি

শল্যচিকিৎসার দ্বারা মুখের বলিরেখা দূর করে চামড়া টান-টান করাকে রিটিডেক্টমি বলা হয়৷ এই পদ্ধতির দ্বারা মুখমণ্ডল এবং গলার ঝুলে পড়া, নমনীয়তা হারানো এবং বলিরেখা যুক্ত ত্বক-কে ত্রুটিমুক্ত করা হয়৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa: face_lift
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Beauty
 • Category: Cosmetic surgery
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sumita Biswas
 • 1907

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 14

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Personal care products Category: Makeup

ব্লাশ

সাধারণত পিচ অথবা গোলাপী রং-এর প্রসাধন দ্রব্য, গাল-কে স্বাভাবিক গোলাপী আভাযুক্ত দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়৷ ঠিকঠাক ভাবে লাগালে,ব্লাশ ত্বকে আনতে পারে ...

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Beauty

Featured blossaries

我的词汇表

Chuyên mục: Arts   1 4 Terms

Trending

Chuyên mục: Other   1 5 Terms

Browers Terms By Category