Home > Terms > Bengali (BN) > রিটিডেক্টমি

রিটিডেক্টমি

শল্যচিকিৎসার দ্বারা মুখের বলিরেখা দূর করে চামড়া টান-টান করাকে রিটিডেক্টমি বলা হয়৷ এই পদ্ধতির দ্বারা মুখমণ্ডল এবং গলার ঝুলে পড়া, নমনীয়তা হারানো এবং বলিরেখা যুক্ত ত্বক-কে ত্রুটিমুক্ত করা হয়৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa: face_lift
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Beauty
 • Category: Cosmetic surgery
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

iffat
 • 730

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 5

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Education Category: Teaching

মৌখিক দক্ষতা

skills or abilities in oral speech, ability of speech, fluency in speaking

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Beauty

Featured blossaries

The Largest Cities In The World

Chuyên mục: Travel   1 9 Terms

The World's Most Insanely Luxurious Houses

Chuyên mục: Other   1 10 Terms