Home > Terms > Bengali (BN) > রিটিডেক্টমি

রিটিডেক্টমি

শল্যচিকিৎসার দ্বারা মুখের বলিরেখা দূর করে চামড়া টান-টান করাকে রিটিডেক্টমি বলা হয়৷ এই পদ্ধতির দ্বারা মুখমণ্ডল এবং গলার ঝুলে পড়া, নমনীয়তা হারানো এবং বলিরেখা যুক্ত ত্বক-কে ত্রুটিমুক্ত করা হয়৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa: face_lift
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Beauty
 • Category: Cosmetic surgery
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sumita Biswas
 • 1906

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 15

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Animals Category: Insects

লেডিবাগ

ছোট গোলাকার উজ্বল রং-এর ওপর বিন্দু-র নকশা করা এক ধরনের গুবরে পোকা, এরা সাধারণত অ্যাফিডস্ জাতীয় নরম পতঙ্গ খায়৷

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Beauty

Featured blossaries

American Idioms, figure of speech

Chuyên mục: Languages   4 40 Terms

Individual Retirement Account (IRA)

Chuyên mục: Education   1 5 Terms