Home > Terms > Bengali (BN) > লিক

লিক

পিঁয়াজ শ্রেণীভুক্ত ভোজ্য উদ্ভিদ এবং এর সাদা,সরু কন্দ থাকে এবং চ্যাপ্টা,গাড়-সবুজ রং-এর পাতা হয়৷

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Prodip Kumar Dutta
  • 1044

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 7

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Network hardware Category:

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

system of interconnected computer equipment that permits the sharing for information

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Fruits & vegetables

Featured blossaries

Football

Chuyên mục: Sports   2 14 Terms

Gaming mouse

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms