Home > Terms > Bengali (BN) > লঘুমস্তিষ্ক

লঘুমস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পিছনের অংশে গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেইন স্টেম এর মধ্যবর্তী অংশটি হল লঘুমস্তিষ্ক৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy
 • Category: Human body
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

iffat
 • 730

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 5

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Education Category: Teaching

মৌখিক দক্ষতা

skills or abilities in oral speech, ability of speech, fluency in speaking

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Anatomy

Featured blossaries

ndebele informal greetings

Chuyên mục: Languages   1 12 Terms

Corporate Social Responsibility CSR

Chuyên mục: Business   2 11 Terms