Home > Terms > Bengali (BN) > লঘুমস্তিষ্ক

লঘুমস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পিছনের অংশে গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেইন স্টেম এর মধ্যবর্তী অংশটি হল লঘুমস্তিষ্ক৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy
 • Category: Human body
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

iffat
 • 730

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 5

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Holiday Category: Festivals

চীনা নববর্ষ

The most important of the traditional Chinese holidays, Chinese New Year represents the official start of the spring, beginning on the first day of ...

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Anatomy

Featured blossaries

Chinese Food

Chuyên mục: Food   1 22 Terms

Coffee beans

Chuyên mục: Food   1 6 Terms

Browers Terms By Category