Home > Terms > Bengali (BN) > লঘুমস্তিষ্ক

লঘুমস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পিছনের অংশে গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেইন স্টেম এর মধ্যবর্তী অংশটি হল লঘুমস্তিষ্ক৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy
 • Category: Human body
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sumita Biswas
 • 1906

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 15

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Pet products Category: Collars & leashes

লিশ(বন্ধনরজ্জু)

লিশ হল (শিকল অথবা পশুবন্ধনের শৃঙ্খল)এক ধরণের বন্ধনরজ্জু(অথবা বিভিন্ন উপাদান)যেটা পশুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পশুর গলার সাথে অথবা মাথার সাথে সংযুক্ত ...

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Anatomy

Featured blossaries

The World's Largest Lottery Jackpots

Chuyên mục: Entertainment   1 2 Terms

Nasal Sprays

Chuyên mục: Health   1 9 Terms