Home > Terms > Bengali (BN) > লঘুমস্তিষ্ক

লঘুমস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পিছনের অংশে গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেইন স্টেম এর মধ্যবর্তী অংশটি হল লঘুমস্তিষ্ক৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy
 • Category: Human body
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sumita Biswas
 • 1906

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 15

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Personal care products Category: Makeup

ব্লাশ

সাধারণত পিচ অথবা গোলাপী রং-এর প্রসাধন দ্রব্য, গাল-কে স্বাভাবিক গোলাপী আভাযুক্ত দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়৷ ঠিকঠাক ভাবে লাগালে,ব্লাশ ত্বকে আনতে পারে ...

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Anatomy

Featured blossaries

The 10 Best Shopping Malls In Jakarta

Chuyên mục: Travel   1 10 Terms

Knife Anatomy

Chuyên mục: Technology   1 43 Terms