Home > Terms > Bengali (BN) > লঘুমস্তিষ্ক

লঘুমস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পিছনের অংশে গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেইন স্টেম এর মধ্যবর্তী অংশটি হল লঘুমস্তিষ্ক৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy
 • Category: Human body
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

iffat
 • 730

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 5

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Banking Category:

স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিন

A computerised telecommunications device that provides the clients of a financial institution with access to financial transactions in a public space ...

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Anatomy

Featured blossaries

co-working space

Chuyên mục: Business   1 3 Terms

education

Chuyên mục: Education   1 1 Terms