Home > Terms > Bengali (BN) > লঘুমস্তিষ্ক

লঘুমস্তিষ্ক

মস্তিষ্কের পিছনের অংশে গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেইন স্টেম এর মধ্যবর্তী অংশটি হল লঘুমস্তিষ্ক৷

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy
 • Category: Human body
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Prodip Kumar Dutta
 • 1044

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 7

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Computer Category:

নেটবুক

type of portable computer that is specifically designed for wireless communication and access to the Internet

Người đóng góp

Edited by

Contributors in Anatomy

Featured blossaries

Subway's Fun Facts

Chuyên mục: Food   1 5 Terms

Top Pakistani singers in Bollywood

Chuyên mục: Entertainment   1 5 Terms